KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2008/Cilt 9,Sayı-1

GAZETE HABERLERİNİN COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDEKİ ÖNEMİ
Necati TOMAL,  Cemile KARADENİZ,  Hilmi DEMİRKAYA 

Gazetelerdeki bazı haberlerin coğrafya derslerinde kullanılması, öğrencilerin derse olan ilgilerini artırabilir. Gazetelerde coğrafyayla ilgili haberler içinde çevre sorunlara ait haberlerin daha çok yer tutuğu görülür. Coğrafya öğretimiyle ilgili haberler, tablo-grafik yorumlama ve oluşturma becerilerinin geliştirilmesi, yakın çevre konularının öğretimi, metin analiz çalışmaları, proje ve ev ödevi çalışmaları vb. pek çok alanda öğretimde kullanılabilir.Gazete,  Coğrafya Öğretimi,  Güncellik 
  
Makale Gönder