KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-2

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGILARI
Cemalettin İPEK,  Cengiz BAYRAKTAR 

Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine yönelik öz-yeterlik algılarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma Artvin, Rize ve Giresun Eğitim Fakülteleri ile Fatih Eğitim Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği programlarındaki aday sınıf öğretmenleri üzerinde yapılmıştır. Teorik bilgi, uygulama becerisi ve formasyon becerisi olmak üzere üç boyutlu olarak hazırlanan veri toplama aracı, sözü edilen programlarda Beden Eğitimi Öğretimi dersini tamamlamış olan öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, erkek sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine yönelik öz-yeterlik algılarının, teorik bilgi ve uygulama becerisi boyutları açısından kız adayların öz-yeterlik algılarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca fakültede bu dersleri spor salonunda işleyen sınıf öğretmeni adaylarının bu derse ilişkin öz-yeterlik algıları her üç boyutta da bu dersleri spor salonunda işlemeyen adayların öz yeterlik algılarından daha yüksek çıkmıştır.Öz-yeterlik,  öz-yeterlik inancı,  Beden Eğitimi,  Sınıf öğretmeni adayı 
  
Makale Gönder