KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2003/Cilt 4,Sayı-1

ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA TEK AŞAMALI ÖSS SINAVINA GE&CCEDİL;İLDİKTEN SONRA ORTAÖĞRETİM 11.SINIF ÖĞRENCİLERİN TEMEL MATEMATİK KONULARINI ANLAMA DÜZEYİ

Kamil Akbayır 

Bu çalışma, tek aşamalı ÖSS sınavına ilk olarak 1999 yılında geçildikten sonra temel matematik konularının 11. sınıf öğrencileri tarafından ne kadar öğrenildiği saptamak amacıyla Lise 1, Lise 2 ve Lise 3 konularını kapsayan 40 soruluk başarı testi 2002-ÖSS sınavından 15 gün önce Van ilinde, ÖZel Fen Lisesinde 43 öğrenci, Milli Piyango Lisesinde 8 öğrenci ve Atatürk Lisesinde(süper lise) 30 öğrenci olmak üzere 81 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır.

Bu başarı testi hem ÖSS'de sorulan konuları hem de sorulmayan konuları içermektedir. Buradaki amaç ÖSS' de sorulmayan fakat çok önemli olan bazı lise 2 ve lise 3 konularını öğrenciler tarafından ne kadar öğrenildiğini tespit etmektedir. Bu testin sonucunda görülmüştür ki öğrencilerin özellikle de Özel Fen Lisesi öğrencilerinin ÖSS' de sorulmayan konularda başarısız olduğu gözlemlenirken ÖSS'de sorulan konularda da çok üstün başarı göstermiş olmaları dikkate şayan bir durumdur. Elde edilen bu bulgular şu sonucu ortaya çıkarmaktadır: liselerde(özellikle özel liselerde) amaç, bir şeyler öğrenmek değil ÖSS'de başarılı olmaktır. Bu da bu sınav sisteminin bir doğal sonucu olarak, karşımıza çıkmaktadır. Bunun neticesinde üniversitelere limit, integral, türev v.b. konuları bilmeyen öğrenciler gelmektedir. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak ya iki aşamalı ÖSS, ÖYS sistemine geri dönülmeli ya da ÖSS'de bu sınavda sorulmayan limit, integral, türev gibi konulara da yer verilmelidir.Anlama Düzeyi,  Başarı Testi,  Öğrenci Seçme Sınavı(ÖSS) 
  
Makale Gönder