KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ RESİM BÖLÜMLERİNDE DESEN DERSİNİN SORUNLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Gülten İmamoğlu 

Bu araştırmanın amacı Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Bölümlerindeki desen derslerinin verimliliğini etkileyen sorunları tespit etmektir. Araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu farklı üniversitelerde ve farklı ana sanat dallarında bulunan toplam 49 öğretim elemanına uygulanmıştır. Araştırma sonucunda desen derslerini süre ve içerik yönünden yetersiz bulanlar % 40,8 olarak tespit edilmiştir. Desen eğitiminin okutulma süresinin 8 dönem olması gerektiği % 46,9 ile en yüksektir. Desen eğitiminde metot sıralaması olarak ;yönlendirici-keşfettirici ve yaratıcı öğretim % 65.3 oranı ile ilk tercihte yer almıştır. Ana sanat atölye derslerinin % 37.19 oranıyla en fazla desen dersi ile bağıntılı ders olduğu düşünülmektedir. Öğretim elemanlarının % 57.1’i desen dersi işleniş metodu ile diğer derslerin işlenişinin paralel yürütülebileceğini kabul etmektedir. Uygulanan eğitim metodunun % 35.48 oranında eğitimin başarısını birinci derecede etkilediği belirlenmiştir. Öğrencinin başarısı: % 85,7 oranında; zeka düzeyi , el-göz beyin koordinasyonu, algı düzeyi, motivasyonu ve alabilirlik kapasitesiyle orantılıdır. Öğretim elemanının keşfettiren kimliği % 36,47 oranında önemli bulunmuştur. Desen derslerin süre ve içerik yönünden yetersizdir. Öğrencinin; zeka düzeyi,el-göz–beyin koordinasyonu, algı düzeyi, motivasyonu, uygulanan eğitim metodu ve eğitimcinin yöntemi desen dersinin başarısını etkilemektedir. Takip edilecek en önemli metot yönlendiricikeşfettirici ve yaratıcı öğretimdir.Sanat eğitimi,  Desen,  Sanat 
  
Makale Gönder