KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-4

BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİNDE İLK ADIM: YENİ TOPLUM ETKİNLİĞİ VE UYGULANIŞI ÜZERİNE TARTIŞMALAR
Sevinç Nihal YEġĠLOĞLU,  Betül DEMĠRDÖĞEN,  Fitnat KÖSEOĞLU 

Bu çalışmanın temel amacı bilimin doğasının çeşitli boyutlarını derslerine açık-düşündürücü yaklaşım kullanarak entegre etmeyi planlayan, bu boyutları öğrenme kazanımlarından biri olarak düşünen fen alanı öğretmenlerinin özellikle dönem başında uygulayabilecekleri bir etkinliği bilimin doğasının hangi boyutlarının üzerinde durulabileceğini gösterecek şekilde tanıtmaktır. Kendi kurallarına göre yaşayan yeni bir toplumun bilim insanları tarafından keşfedilmesini içeren “Yeni Toplum” etkinliği bilimin doğası öğretim sürecine dahil olan ve hizmet içi-hizmet öncesi öğretmenlerden oluşan altı farklı grup üzerinde uygulanmıştır. Uygulamalardan elde edilen video kayıtları, gözlem notları, süreçte kullanılan etkinlik kağıtları, ve katılımcıların etkinlik ve süreç hakkındaki görüşleri araştırmacılar tarafından bilimin doğasının hangi yönlerinin nasıl öğretilebileceği açısından ele alınarak analiz edilmiştir. Farklı uygulamalardan elde edilen veriler bize Yeni Toplum etkinliğinin “Bilim İnsanının Yaratıcılığı, Öznelliği ve Bilimde Takım Çalışması”, “Teori-Kanun-Olgu”, “Bilimsel Metot ve Bilimde Şans Faktörü”, “Gözlem ve Çıkarım”, ve “Bilimsel Bilginin Değişebilirliği” boyutlarını açık-düşündürücü bir şekilde tartışmak için uygun sosyal bir ortam hazırladığını göstermiştir.Bilimin Doğası,  giriş etkinliği,  açık düşündürücü yaklaşım,  sosyal ortam 
  
Makale Gönder