KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

ORTAOKUL TÜRK&CCEDİL;E DERSLERİNDE İŞLENİLEN MÜSTAKİL DİNLEME METİNLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ceyda Çaylı,  Ali Göçer 

Bu araştırmada ortaokul Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki müstakil dinleme metinlerine yönelik öğretmen uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; Kayseri merkez ve merkez ilçelerde görev yapan 25 Türkçe öğretmenine görüşme formu uygulanmış, bu çalışma evreni içerisinden seçilen 3 öğretmen 21 ders saatinde ve 7 farklı sınıfta gözlenmiştir. Bunun yanı sıra ortaokullarda kullanılan öğretmen kılavuz kitaplarının dinleme metinleri ve öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinlikler doküman olarak incelenmiştir. Araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin incelenmesinde nitel veri analiz biçimlerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır.Dinleme eğitimi,  müstakil dinleme metinleri,  nitel araştırma 
  
Makale Gönder