KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

TURGUT UYAR’IN “GÖĞE BAKMA DURAĞI” ŞİİRİNDE TEMA’YA (MATRİS) ULAŞMA SERÜVENİNİN ‘ONTOLOJİK ANALİZ METODU’YLA TAKİBİ

Ahmet Cüneyt ISSI 

Bir edebiyat eserini muhtelif bakış açılarından değerlendirmek mümkündür. Bu yazı, Turgut Uyar’ın “Göğe Bakma Durağı” adlı şiirini Ontolojik Analiz Metodu’yla değerlendirmeyi hedeflemektedir. Ontolojik varlık felsefesinden kaynaklanan metod, objektif ve subjektif yaklaşımların arasında yer almaktadır. Edebiyat eserlerinin değerlendirilmesi anlamında Roman İngarden tarafından sistemleştirilmiştir. Çalışma, İngarden’in sistemleştirdiği yaklaşım biçimini Turgut Uyar’ın bir şiirine uygulamakta, bu çerçevede şiirin temasına ulaşmaya gayret etmektedir.Tema,  ontolojik analiz metodu,  Roman İngarden,  Turgut Uyar 
  
Makale Gönder