KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

ETKİLİ/BAŞARILI SINIF ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ANALİZ

Nail Yıldırım,  Selami Öner 

Başarılı sınıf öğretmenlerinin kendi algılarına göre özellikleri, başarı nedenleri, kullandıkları yöntem, teknikler, öğrenciyle, veliyle ilişkileri, ve yaşadıkları sorunları anlama araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada olgubilim (fenemenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ilkokullarda çalışan 35 başarılı sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerini belirlemek için nitel araştırma geleneğine uygun ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenlerin görüşleri içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Başarılı öğretmenlerin kendi düşüncelerine göre özellikleri incelendiğinde bir insanda olumlu olarak görülebilecek tüm davranışların olduğu görülmektedir. Kavramlar arasında en fazla geçen kavramın da sevgi olduğu görülmektedir. Öğretmenler başarılarının sırrını, öncelikle kişisel özellikleriyle daha sonra da mesleği sevmeleriyle, kendilerinin sevdiği bir öğretmenle, yetiştiği ailesiyle açıklamaktadırlar. O halde başarılı öğretmenlerin düşüncelerinden öğretmen eğitiminde yararlanılabilir.Etkili/Başarılı sınıf öğretmeni 
  
Makale Gönder