KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-2

HARMANLANMIŞ (KARMA) ÖĞRENME ORTAMLARI VE TASARIMINA İLİŞKİN ÖNERİLER
Funda DAĞ 

Son yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin etkisiyle yeniden yorumlanarak değer kazanan harmanlanmış öğrenme alanında araştırmaların sayısı artmaktadır. Bu araştırmalarda, harmanlanmış öğrenmenin tanımlanması ve harmanlanmış öğrenme ortamlarında hangi öğelerin nasıl harmanlanması gerektiği noktasında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yüksek öğretimde harmanlanmış öğrenme ile ilgili dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmaları incelemek ve etkili bir harmanlanmış öğrenme ortamı tasarlamak için gereken bileşenler hakkında öneriler sunmaktır. Bu çerçevede, elektronik ortamda ulaşılabilen harmanlanmış öğrenme alanındaki araştırmalar kullanılan araştırma yöntemleri, tercih edilen e-öğrenme ortamları/yöntemleri, tercih edilen yüz yüze öğrenme/öğretme stratejileri ve harmanlanmış öğrenmenin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler açısından incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, etkili harmanlanmış öğrenme ortamları oluşturmak için harmanlanmış öğrenmenin bir öğretim tasarımı yaklaşımı olarak kabul edilmesi gerektiği görülmekte ve farklı öğrenme alanları için harmanlanmış öğrenme modelleri oluşturulmasında sunulan önerilerin yol göstereci olacağı umut edilmektedir.Harmanlanmış Öğrenme,  Karma Öğrenme,  e-Öğrenme,  Öğretim Tasarımı 
  
Makale Gönder