KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

II. DÜNYA HARBİ SONRASI TÜRK–AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1945-1950)

Yavuz Güler 

Bu çalışmada II. Dünya Savaşından sonra Türkiye-ABD ilişkilerinin boyutu ele alınmıştır. II. Dünya Harbinden sonra oluşan konjonktür içerisinde Türk Amerikan ilişkilerinin ortaya çıkışı ve Türk kamuoyunun bu ilişkiye ve ABD’ye bakışı anlatılmaya çalışılmıştır.Türk-Amerikan İlişkileri,  Missouri’nin ziyareti,  Truman Doktrini,  Marshall Planı 
  
Makale Gönder