KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2010/Cilt 11,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET KONUSUNDAKİ BAZI KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ İLE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ
Uğur BAŞARMAK,  Mehmet Fikret GELİBOLU 

Öğretmen adayları İnternet kullanırken birçok kavram ile karşılaşmakta ve anlaşılmayan kavramlar yanılgılara sebep olabilmektedir. Bu araştırmayla, öğretmen adaylarının İnternet konusundaki bazı kavramları anlama düzeyleri ile kavram yanılgıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri, hazırlanan “Kavram Tanımlayabilme Formu” ile Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 156 öğretmen adayına uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma bulguları sonucunda, öğretmen adaylarının İnternet ile ilgili kavramların çoğunu kısmen anladıkları ya da o kavramlarla ilgili hiç fikri olmadığı tespit edilmiştir. Sadece “Sohbet Programları” kavramını çok iyi anladıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları bazı değişkenler açısından incelenmeye çalışılmıştır.Öğretmen adayları,  anlama düzeyi,  kavram yanılgısı,  İnternet 
  
Makale Gönder