KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

PİYANO EĞİTİMİNDE ALIŞTIRMA ÇALMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Kayhan KURTULDU 

Alıştırma kavramı piyano eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle çalışma öncesi hazırlık boyutunda sıkça karşımıza çıkan alıştırmalar, öğrencilerin bir piyano parçasını çalmaya başlamadan evvel yapacağı önemli uygulamalardan biridir. Bu çalışmada yukarıdaki anlayış ışığında alıştırma yapmanın, piyano eğitiminde öğrencilerin çalma başarılarına etkisi test edilmiştir. Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak piyano eğitiminde alıştırma yapmanın önemi belirlenmiş ve bu doğrultuda uygulama basamakları geliştirilmiştir. Literatür taramasını takiben uygulama süreci devreye girmiş ve bu süreçte ilk olarak çalışma için belirlenen parçanın ön uygulaması yapılmış, devamında aynı parça bir alıştırma süreci sonunda tekrar çalınarak değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen veriler neticesinde sonuçlara yönelik istatistik ölçüm süreci devreye girmiştir. İstatistik analiz sürecinde deney ve kontrol gruplarının alıştırma öncesi ve sonrası puanları karşılaştırılmış, ortaya çıkan sonucun deney grubu yönünde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak piyano eğitiminde alıştırma yapmanın, çalınacak esere olan hakimiyeti belli ölçüde arttırdığı görülmüştür.Piyano,  Piyano Eğitimi,  Alıştırma,  Egzersiz 
  
Makale Gönder