KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDAKİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ
BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜMLERİ SE&CCEDİL;ME NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Murat Turgut,  Belgin Gökyürek,  Fatih Yenel 

Bu çalışmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin bu bölümleri seçme nedenleri ve beklentilerini tespit etmektir.


Araştırmanın evrenini, Türkiye de Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine sahip 11 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, örneklemini ise bu bölümlerde öğrenim gören rastgele seçilmiş 730 öğrenci oluşturmuştur.


Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin demografik bilgilerini ve adı geçen bölümleri seçme nedenleri ve beklentilerine yönelik bir anket uygulanmıştır. Anketler konu alanı uzmanlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanmış ve her iki bölümden toplam 180 kişilik bir ön gruba uygulama yapılarak geçerliliği ve güvenilirliği test edilerek son şekli verilmiştir.


Öğrencilerin, % 68.9’unun erkek, % 56.4’ünün 20-22 yaş, % 50.7’sinin Gazi Üniversitesinde öğrenim gördüğü, % 66.8’inin Antrenörlük Bölümü ve % 55.9’unun I. sınıf öğrencisi olduğu, bu bölümleri seçme nedeni olarak % 34.5’inin “Hareketli ve Zevkli Olduğu İçin” ve bölümlerden beklentileri olarak % 52.2’sinin “Alanında En İyi Olmak” istedikleri, %33.3’ünün mezuniyet sonrasında “Spor Kulüplerinde” çalışmak istedikleri ve % 72.3’ünün ise mezuniyet sonrası istihdam kaygısı taşıdıkları tespit edilmiştir.


Sonuç olarak; öğrencilerin gelecekle ilgili kaygıları olduğu, imkan tanınması halinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne geçiş yapmak, tüm spor teşkilatların da görev almak istedikleri ve mezuniyet sonrası istihdam problemlerinden dolayı alternatif çalışmalar yaptıkları görülmektedir.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,  Antrenörlük Eğitimi,  Spor Yönetimi 
  
Makale Gönder