KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE LİSANS EĞİTİMİNİN NİTELİĞİ
Tuba GÖKÇEK,  Tuğba KAYA 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının olmak istedikleri matematik öğretmeni profilini ortaya koymak ve bu doğrultuda lisans eğitimlerine ilişkin değerlendirmelerine yer vermektir. Bu amaçla araştırmaya 2012-2015 yılları arasında Okul Deneyimi dersini almış olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinden toplam 50 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın yöntemi durum çalışması olup, veri toplama aracı olarak iki açık uçlu sorudan oluşan bir form kullanılmıştır. Ankette öğretmen adaylarına "Nasıl bir öğretmen olmak isterdiniz?" ve " Üniversitede aldığınız eğitimin iyi bir öğretmen olmanıza katkısı nedir?" şeklinde sorular yöneltilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Verilerin analizleri sonucunda öğretmen adaylarının olmak istedikleri öğretmen profili ile ilgili “Bilgi”, “Değerler”, “Liderlik”, “İletişim”, “Rehberlik”, “Matematik” ve “Kültür” olmak üzere yedi farklı tema ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının lisans eğitimlerine ilişkin verilerin analizi sonucunda da cevaplar “Öğretmen Yetiştirme Programı”, “Akademisyen”, “Mesleki Boyut”, “İletişim” olmak üzere dört ana tema altında toplanmıştır.Matematik,  öğretmen eğitimi,  öğretmen adayları 
  
Makale Gönder