KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

DENEYİMLİ KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN ORTAÖĞRETİM KİMYA DERS KİTAPLARINI KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
Canan NAKİBOĞLU 

Bu çalışmada, deneyimli kimya öğretmenlerinin kimya ders kitaplarını ortaöğretim kimya dersleri sırasında kullanma durumlarının ve kimya öğretmen adaylarının ders kitapları ile ilgili bu durumu nasıl değerlendirdiklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, kimya öğretmen adaylarına, deneyimli kimya öğretmenlerinin ders kitaplarından derslerinde ne derece yararlandıklarının belirlenmesi ile ilgili bir proje çalışması yaptırılmıştır. Bu proje kapsamında kimya öğretmen adayları, araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formunu kullanarak deneyimli kimya öğretmenleri ile ilgili ikili görüşmeler yapmışlardır. Proje çalışmasının tamamlanmasından sonra öğretmen adaylarından, deneyimli kimya öğretmenlerinin ders kitaplarından yararlanma durumlarını değerlendirmeleri istenmiştir. Çalışmanın örneklemini, Balıkesir merkezde görevli 21 ortaöğretim kimya öğretmeni ve Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesine 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim gören 21 Kimya Öğretmen adayı oluşturmaktadır.

Çalışma sonunda, deneyimli kimya öğretmenlerinin konu anlatımı sırasında ders kitaplarından çok fazla yararlanmadıkları ancak ünite sonu soru ve alıştırmaların kaynağı olarak ders kitaplarını kullandıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra Üniversite Seçme Sınavının (ÖSS) deneyimli öğretmenlerin ders kitabı kullanımlarını etkilediği belirlenmiştir.Ortaöğretim Kimya Ders Kitapları,  Deneyimli Kimya Öğretmenleri,  Kimya Öğretmen Adayları 
  
Makale Gönder