KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

İSVİÇRE VE TÜRKİYE SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Mustafa ERGUN 

Bu araştırmada İsviçre ve Türkiye’deki sınıf öğretmeni yetiştirme programlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bu araştırmada her iki ülkedeki sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının içerikleri, derslerinin çeşitleri, kredileri açısından incelenmiş ve programlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalı araştırmalarda kullanılan değişik yaklaşımlar ikisi olan yatay ve tanımlayıcı yaklaşımlar bu çalışmada kullanılmıştır. Bu araştırma Avrupa Birliği üyesi olmayı kabul etmeyen İsviçre’nin Cenevre Kantonu ve Cenevre Üniversitesindeki sınıf öğretmeni yetiştirme programı ve Avrupa Birliği üyesi adayı Türkiye’deki Ondokuz Mayıs Üniversitesi sınıf öğretmeni incelenmiştir. Sonuç olarak, her iki ülkedeki sınıf öğretmeni yetiştirme programları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ışığında sınıf öğretmeni yetiştirme programlarına öneriler getirilmiştir.Karşılaştırmalı eğitim,  sınıf öğretmeni eğitimi,  öğretmen yetiştirme,  Türkiye,  İsviçre 
  
Makale Gönder