KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

DRAMADA BEDEN DİLİ

Nihat Çalışkan,  Engin Karadağ 

Drama insan yaşamı boyunca süren bir eylemdir ve yaşama sanatıdır. Drama sayesinde çocuk, çok sevdiği oyun etkinliği içerisinde yaşantısını tanıma ve uygulama fırsatını elde eder. Günümüzde drama yaratıcı, eğitici, psikodrama ve sosyodrama olmak üzere dört alt başlık altında irdelenmektedir. Drama ile ilgili kavramlar yaratıcılık, metaksis, etkileşim, eylem, edim ve empati olarak açıklanabilir.


Drama, bir duygu veya düşüncenin, hareket, mimik, jest ve sözle anlatılmasıdır. Bir başka deyişle, beden dili ile bir konu ya da durumun canlandırılması, yaşayarak yansıtılması, yaşantıya dönüştürülmesidir.

Beden dilini bilinçli ve etkin şekilde kullanarak olayları dramatize edebilmek eğitim-öğretim sürecinde, öğrencilerin dikkatini çekmede, soyut ifadeleri somutlaştırmada, vurgulamalarda ya da mesajların anlaşılırlığını yükseltmede beden dili önemli rol oynar.


Drama yöntemi içerside yer alan pandomim tekniği insanın iç dünyasının ve eylemlerinin bilinçli olarak kullanmasında, kavramların ve olayların canlandırılmasında önemli bir öneme sahiptir. Çünkü eğitim sürecinde öğretmenin davranış biyolojisi önemlidir.


Bu çalışmada, drama kavramına ilişkin yaratıcı, eğitici, psikodrama, sosyodrama, beden dili ve pandomim tekniğinin eğitim-öğretim sürecindeki önemi açıklanmaya çalışılmıştır.Drama,  Beden Dili,  Pandomim 
  
Makale Gönder