KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA KARŞI KULLANDIKLARI STRATEJİLER
Murat ERGİN,  Oğuzhan YONCALIK 

Araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı en sık kullandığı stratejilerin “Öğrencinin iyi davranışını yakalayıp övme” ve “Doğru davranışlar için ekstra puan verme” , en az kullandıkları stratejilerin ise “Öğrenciyi dersten atma” ve “Fiziksel ceza uygulama” olduğu görülmüştür. Meslekte yeni ve yaşı genç öğretmenlerin, daha tecrübeli ve yaşlı öğretmenlere göre “Bir kenarda bekletme” stratejisine belirgin düzeyde daha sık başvurdukları anlaşılmaktadır. Aynı şekilde “Şınav veya koşu yaptırma” stratejisini kullanım sıklığı açısından meslekte yeni (1-5 yıl) ve yaşı genç öğretmelerin anlamlı derecede bu stratejiyi tercih ettikleri görülmektedir. Aynı ders ortamını ve saatini okuldaki diğer şubelerle paylaşım durumu bakımından “Görmezden gelme” stratejisinin uygulanmasında da farklılıklara rastlanmıştır. Ders ortamdaki öğrenci sayısı artıkça “Görmezden gelme” stratejisinin kullanımının azaldığı çok belirgindir. Öğretmenlerin kalabalık ortamlarda öğrencilerin üzerindeki kontrolü daha fazladır denilebilir. Benzer bir durumla “Not düşürme” stratejisinde karşılaşılmıştır. Ortam kalabalıklaştıkça ve istenmeyen öğrenci davranışının şiddeti artıkça Öğretmenlerin öğrencileri notlarını düşürmekle tehdit etmeleri artmaktadır.İstenmeyen öğrenci davranışı,  Beden Eğitimi Öğretmeni 
  
Makale Gönder