KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ KONULARINI ANLAMA ZORLUKLARI VE NEDENLERİ

Handan Güneş,  Tohit Güneş 

Bu çalışma İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi müfredatındaki biyoloji konuları ile ilgili anlama zorlukları ve nedenlerini belirleme amacıyla yapılmıştır. Fen bilgisi kitaplarında yer alan biyoloji konuları 23 başlık altında toplanmış ve bu konuların anlaşılma zorlukları ve nedenleri 476 ilköğretim (256 7. sınıf ve 220 8. sınıf) öğrencisine anket olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin anlama güçlüğü çektiği konular hücre Bölünmesi, hayvansal ve bitkisel dokular, düzenleyici ve denetleyici sistemler, canlılık olayları ve ATP enerjisi ve genetik ile ilgili konular olarak saptanmıştır. Öğrenciler zorlanma nedenleri olarak deney yapılmaması, konulara ilgi duymama ve konuların ezbere dayalı oması şeklinde belirtmişlerdir.İlköğretim,  Biyoloji konuları,  anlama zorlukları 
  
Makale Gönder