KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

ORTAÖĞRETİME GE&CCEDİL;İŞ SINAVLARINDAKİ MATEMATİK VE FEN SORULARININ PISA PROBLEM &CCEDİL;ÖZME &CCEDİL;ER&CCEDİL;EVESİNE GÖRE İNCELENMESİ

Lütfi İNCİKABI,  Murat PEKTAŞ,  Cihan SÜLE 

Bu çalışma, Türkiye’ de uygulanmakta olan orta öğretim kurumları öğrenci yerleştirme sınavlarında yer alan matematik ve fen sorularının PISA 2012 problem çözme programında tanımlanan problemin bağlamı, problemin doğası ve problem çözme süreçleri bakımından analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada 2008-2014 yıllarında uygulanan sınav soruları içerik analizine tabii tutulmuştur. Araştırma bulguları, matematik sınav sorularının çoğunlukla planlama ve uygulama sürecine odaklanırken fen sorularının genellikle temsil ve formüle etme sürecinde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, sınav sorularının kontrol etme ve yansıtma gibi üst düzey düşünme becerileri gerektiren problem çözme süreçlerini ihmal ettiği bulunmuştur. Dahası matematik ve fen sorularının hepsi durağan ve teknolojik olmayan sorular olmakla birlikte, soruların içerik dağılımları ilgili öğretim programlarında belirlenen öğrenme alanlarından farklılık göstermektedir.PISA,  Orta öğretime geçiş sınavları,  matematik ve fen eğitimi,  problem çözme 
  
Makale Gönder