KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

VELİLERİN OKUL İKLİMİ ALGISI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
Hasan Yücel ERTEM,  Gökçe GÖKALP 

Okullar, bireylerin hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri yerlerdir. Her kurum gibi okullar da kendine has karakter taşımakta ve karakteri kurumu ileriye ya da geriye götürebilmektedir. İklim olarak adlandırılabilecek bu karakter okul ve eğitime ait çıktılarla yakından ilişkilidir. Örneğin, okulun açık bir iklime sahip olması velileri okula çekebilir. Bu bağlamda velilerin okulla ilgili algıları eğitimle ilgili çeşitli sorunların çözümünde belirleyici olabilir. Çalışmanın amacı; Schueler ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilen İngilizce dilindeki velilerin okul iklimi algısı ölçeğini Türkçe’ye uyarlamaktır. Çalışmaya Ankara’nın Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Altındağ ilçelerinden ilk ve ortaokul velileri katılmıştır. Çalışmanın birinci grubundaki 221 veliden elde edilen veriler açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın ikinci grubundaki 200 farklı veliden elde edilen veriler doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda ölçeğin Türkiye şartlarında güvenilir ve geçerli olduğu ortaya çıkmıştır.okul iklimi,  okul-aile işbirliği,  veli katılımı,  ölçek uyarlama 
  
Makale Gönder