KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

4+4+4 DÜZENLEMESİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Serpil PEKDOĞAN,  Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU 

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla eğitim sisteminde ilkokula başlama yaşının 66 aya düşmesi okul öncesi eğitim döneminin 37-66 ay olarak belirlenmesine neden olmuştur. Bu çalışmada 4+4+4 sisteminde okula başlama yaşının düşmesinin, okul öncesi dönemde uygulama boyutunda ve gelişimsel düzeyde çocuklar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada okul öncesi öğretmenleriyle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin sistemin getirdiği yeniliklerden dolayı eğitim sürecinde zorluklar yaşadığı, çocukların ise gelişimsel alanlarda yetersizlikler yaşadığı görülmüştür.4+4+4 sistemi,  okul öncesi eğitim,  çocuk gelişimi 
  
Makale Gönder