KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

PROBLEM ÇÖZÜMLERİNDE BİR ANALİZ METODU OLARAK PRAKSEOLOJİK ORGANİZASYONUN KULLANIMI: BİR DİNAMİK PROBLEMİ ÖRNEĞİ
Burak Kağan TEMİZ,  Ahmet YAVUZ 

Bu çalışma, fizik problem çözme etkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek üç farklı analiz metodunun (doğru-yanlış, kontrol listesi ve prakseolojik analiz) karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu karşılaştırmayı yapmak için mekanikte sıklıkla karşılaşılan rutin bir problem olan, sistemin ivmesi hesaplama problemi ile pek karşılaşılmayan tek bir parçanın ivmesini bulma problemleri seçilmiştir. Bu problemleri içeren Dinamik Soru Seti 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, İç Anadolu Bölgesi’ndeki bir üniversitede öğrenim gören 40 lisans öğrencisine uygulanmıştır. Bu öğrencilerin tamamı, Newton mekaniği konularını içeren Genel Fizik 1 dersini almış ve çalışmaya gönüllü katılmıştır. Öğrenci çözümleri üç farklı analiz yöntemi ile değerlendirildiğinde farklı bulgular elde edilmiştir. Doğru-yanlış analizi, öğrencilerin ivme hesaplama görevlerinde bir takım güçlükler yaşadığını göstermiş, ancak bu güçlüklerin nedenini ortaya koyamamıştır. Kontrol listesi, çözüm süreci hakkında çok daha detaylı bilgiler vermiş olmasına rağmen güçlüklerin altında yatan yapıları saptayamamıştır. Prakseolojik analiz ise, öğrencilerin çözümlerinde kullandıkları teknik ve işlem tiplerini belirleyerek teşhise yönelik bir yaklaşım sunmuştur.Fizik Öğretimi,  problem çözme,  kontrol Listesi,  Prakseolojik Analiz 
  
Makale Gönder