KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-4

TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞEN FEN EĞİTİMİ REFORMUNUN GELECEĞİ: AŞILMASI GEREKEN ENGELLER
Serhat İREZ,  Mustafa ÇAKIR 

Bu çalışma Türk ortaöğretim biyoloji öğretmenlerinin bilim ve bilimin doğasına yönelik anlayışlarını tespit etmek ve bu anlayışların yeni ortaöğretim biyoloji programının vizyonu ve epistemolojik temelleri ile uyumlu olup olmadığını araştırmak amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla, çalışmanın ilk kısmında eski ve yeni biyoloji öğretim programlarının vizyonları ve bilimin doğasına bakış açıları yaklaşımlardaki farklılığın boyutlarını ortaya koyabilmek için karşılaştırılmıştır. Bu analizi 113 hizmet-içi biyoloji öğretmeninin bilimin doğası ile ilgili anlayışlarının araştırıldığı bir çalışmanın sonuçları takip etmektedir. Bu çalışmanın sonuçları çalışmaya katılan öğretmenlerin genel olarak objectivist bir bilim anlayışına sahip olduklarını göstermektedir. Bu durum yeni öğretim programının başarılı bir şekilde uygulamaya konulmasının önündeki en önemli engel olarak durmaktadır. Çalışma yeni öğretim programının başarılı bir şekilde uygulanabilmesinin önündeki engellerle ilgili bir tartışma ile sona ermektedir.Öğretim programı reformu,  biyoloji öğretmenleri,  bilimin doğası 
  
Makale Gönder