KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

BİLGİSAYAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Gülcan NUMANOĞLU,  Şafak BAYIR 

Çalışmanın amacı; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) dördüncü sınıfta okuyan bilgisayar öğretmen adaylarının “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”ni kazanma durumlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2006-2007 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi BÖTE Bölümü’ne devam eden son sınıftaki bilgisayar öğretmen adayları oluşturmaktadır ve araştırma kapsamında adayların tamamına ulaşılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (2006) tarafından ortaklaşa geliştirilen “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” anketi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. İlgili veri toplama aracı olarak kullanılan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” altı ana yeterlik alanını içermektedir. Araştırmanın sonunda: “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”ni kazanma durumlarına göre; cinsiyet, bölümü isteyerek seçip seçmeme ve öğretmenlik yapmayı isteyip istememe durumlarına ilişkin bilgisayar öğretmen adaylarının, “Öğrenciyi Tanıma” ana yeterliği altındaki “Öğrenciye Değer Verme” alt yeterliğini kazanma durumlarının yüksek olduğu bulunmuştur.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,  Bilgisayar Öğretmenliği,  Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 
  
Makale Gönder