KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

OKULA HAZIR OLMA KONUSUNDA ÖĞRETMEN VE AİLE GÖRÜŞLERİ: BİR OLGU BİLİM ÇALIŞMASI
Gözde KARA,  Sunay GÖZCÜ 

Bu araştırmada okula hazır olma konusunda aile ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Diyarbakır’da görev yapan 10 anasınıfı, 10 ilkokul 1.sınıf öğretmeni ve 20 aile yer almaktadır. Her bir grup için araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır ve veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda; 60-72 aylık çocuklarını anasınıfına gönderen ailelere ilişkin görüşmelerden anasınıfına göndermeye karar veren kişi/kişiler, çocuğun becerilerine ilişkin değerlendirme, anaokulu/anasınıfı seçim kriteri, okula hazır olma becerisi ve ilkokul seçim kriteri; 60-72 aylık çocuklarını ilkokula gönderen ailelere ilişkin görüşmelerden; ilkokula göndermeye karar veren kişi/kişiler, çocuğun becerilerini değerlendirme, ilkokul seçim kriteri, ilkokulda alışma süreci, okula hazır olma becerileri; anasınıfı öğretmenlerinin görüşlerinden okula hazır olma becerileri, ilkokuldan anasınıfına dönüş nedenleri, ilkokuldan anasınıfına döndükten sonra yaşananlar ve ilkokul 1.sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden; okula hazır olma becerileri ve ilkokula hazır olup olmama durumu, çocukları hazır olmayan ailelerin bu duruma geliştirdikleri tepkiler temaları çıkarılmıştır.Okula hazır olma,  aile,  anasınıfı öğretmeni,  ilkokul 1.sınıf öğretmeni 
  
Makale Gönder