KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

KİMYA I DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Abdullah AYDIN 

Öğrenme-öğretme ve değerlendirme sürecinde en çok başvurulan kaynaklardan biri de ders kitaplarıdır. Ders kitapları hazırlanırken müfredat çerçevesinde, eğitim ve öğretimi etkili kılacak şekilde hazırlanması temel şarttır. Bu araştırmada 9. Sınıf Kimya I ders kitabının içerik yönünden değerlendirilmesi amacıyla 20 sorudan oluşan “öğretmen değerlendirme anket formu” hazırlanmıştır. Bu anket formu Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı devlet okullarında görev yapan 31 kimya öğretmeni ile özel dershanelerde görev yapan 19 kimya öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, kimya öğretmenlerine göre Kimya I ders kitabında uygulamaya yönelik eksiklikler ve aksaklıklar olduğuna işaret etmektedir.Kimya,  ders kitabı,  öğrenciye uygunluk düzeyi 
  
Makale Gönder