KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-1

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

Yasemin Gödek 

Bu çalışma fen bilimleri eğitiminin önemini tespit etmeyi, fen bilimleri eğitiminin tarihi gelişimini, ve bu gelişimde etkili olan faktörleri analiz etmeyi amaçlamaktadır.


Bu makale üç kısımdan oluşmaktadır: fen bilimleri ve teknoloji eğitiminin önemi ve amaçları birinci kısımda işaret edilecektir. Ikinci olarak, fen bilimleri eğitiminin kısaca tarihi gelişimi verilecektir, ve daha sonra, fen bilimleri eğitiminin başarısızlığına sebep olabilecek bazı faktörler ve bunların sebepleri tartışılacaktır. Son olarak da, fen bilimleri eğitiminin gelişimi için bazı tavsiyelerde bulunulacaktır.Fen Bilimleri ve teknoloji Eğitimi,  Fen Bilimleri Eğitiminin tarihi gelişimi,  gelişmekte olan ülkeler 
  
Makale Gönder