KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2000/Cilt 1,Sayı-1

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA SURİYE VE ARABİSTAN CEPHESİNDE ULAŞIM VE İAŞE(ERZAK)

Hasan Karaköse 

Osmanlı Devleti 1911-1912 yıllan arasında Trablusgarb’ta ve 1912-1913 yılları arasında da Balkanlarda savaştı. Bu süre içerisinde Osmanlı zayıf ve güçsüz düştü. Bu durumda 1 Ağustos 1914 'de hiçbir hazırlığı olmadan Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Savaş dört yıl sürdü ve 30 Ekim 1918’de son buldu. Savaş suresince Osmanlı, Suriye, Filistin, Çanakkale, Mezopotamya ve Kafkaslarda savaştı.

Bu araştırmanın konusu Suriye ve Arabistan cephesinde Türk askerlerinin ulaşım ve erzaklarının karşılanmasıdır. Hayvanlar ulaşım ve iaşe sıkıntısından zor durumda kalmakla birlikte, özellikle demiryolları bedeviler tarafından tahrip edilmişti.

Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’na 1 Kasım 1914’de İngiltere'ye karşı savaşarak başladı. Bu tarihten 25 Ekim 1918’e kadar Osmanlı, Filistin, Lübnan ve Halep1 in kuzeyine kadar bütün Suriye'yi kaybetti. Savaş boyunca ne Osmanlı ne de Almanya başarılı olamadı. Başarısızlıkta, Osmanlı ve Almanya’nın yanında, Şerif Hüseyin isyanının da etkisi vardır.

Hükümet ne ulaşım ne de asker erzakında hazırlıklı değildi. Askerler açlıktan ölme durumunda kaldılar. Savaş suresince yiyecek yetersizliğinden pek çok asker öldü. Savaş sonunda 230.000 kişinin bu sebepten ve ulaşım yetersizliğinden öldüğü tahmin edilmektedir.I. Dünya Savaşı,  Suriye ve Arabistan,  Ulaşım,  İaşe 
  
Makale Gönder