KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-1

İLKÖĞRETİM 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜNTÜ KAVRAMI VE DÜZLEM AYNADA GÖRÜNTÜ OLUŞUMU İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ANLAMALARI 

Aysel Kocakülah 

Bu çalışmada ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin görüntü ve düzlem aynada görüntü oluşumu üzerine konunun geleneksel öğretim öncesi ve sonrası sahip oldukları kavramsal anlamalarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Balıkesir merkez ilköğretim kurumlarından rasgele seçilen 203 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanması sürecinde, araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan kavramsal anlama testi öğretim öncesinde ve sonrasında öğrencilere uygulanmıştır. Ayrıca kavramsal anlama testinden elde edilen verileri desteklemek amacıyla öğretim sonrasında 4 öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.


Elde edilen sonuçlara göre öğretim sonrasında, öğrencilerin bilimsel olarak kabul edilebilir yanıtlarının yüzdesinin geleneksel öğretim öncesine göre az da olsa artış gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrencilerin düzlem aynanın karşısına yerleştirilen bir cismin görüntüsünü çizmede pek çok bilimsel karmaşa yaşadıkları ve özellikle sanal ve gerçek görüntünün ayırt edilmesine yönelik ilginç fikirler öne sürdükleri görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin görüntü oluşumu ile gölge ve aydınlanma olaylarını karıştırdıkları görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayanarak düzlem aynada görüntü oluşumu konusunun öğretimi üzerine bazı önerilerde bulunulmuştur.Kavram yanılgısı,  kavramsal anlama,  geometrik optik ,  düzlem aynada görüntü oluşumu 
  
Makale Gönder