KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIZLI OKUMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Alemdar YALÇIN ,  Seher Erdoğan ÇELTİK ,  Şadan ALTINOK  

İnsanoğlu hayatının neredeyse her safhasında okuma ile karşı karşıya gelmektedir. Okuma etkinliği onun doğayı ve dünyayı anlama çabası ile açıklanabilir. Bu çaba okuma ve hızlı okuma kavramları üzerinde araştırmaların temelini oluşturmaktadır. Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde pekçok çalışma alanında hem dijital hem de basılı materyallerle yoğun temas halinde bulunulmaktadır. Hukuk fakültesi öğrencileri lisans eğitimleri ve çalışma hayatlarındaki görev süreleri boyunca yoğun bir okumaya maruz kalmaktadırlar. Kısıtlı bir zaman diliminde yapılan bu okuma süreçlerinde okudukları her metni hızlı ve anlamlı bir okuma ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılı Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinden 70 kişi ile yapılmıştır.  Hızlı okuma eğitimi öncesi ve sonrası yapılan etkili okuma endeksi (eoe), sessiz okuma hızı (soh), öznel ve nesnel değerlendirme ölçümlerini kapsayan dört farklı boyutta veriler analiz edilerek karşılaştırılmıştır. İlk ve son ölçümler arasındaki farklar ve dersin etkililiği test edilmiştir. Buna göre hızlı okuma eğitimi alan öğrencilerin okuma hızı ve anlama becerileri belirgin bir şekilde artış göstermiştir. Etkili Okuma,  Hızlı Okuma,  Hukuk Fakültesi,  Okuma Hızı,  Okuma.  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.006

  
Makale Gönder