KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI İLE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PISA 2012

Münevver Dibek,  Seher Yalçın,  Hatici Çiğdem Yavuz 

Bu çalımanın amacı, PISA 2012 uygulamasına katılan Türk öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımı ile matematik okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu çalışmada BİT değişkenleri, evde ve okulda bilgi ve iletişim teknolojisinin bulunması, bilgisayarı ve interneti ilk kullanım, evde okulla ilgili görevlerde BİT kullanımı, matematik dersinde bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımı ve bilgisayara yönelik olumsuz tutumdur. Bu çalışmanın örneklemi, 3620 Türk öğrenciden oluşmaktadır. Yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre, evde BİT’in olması ve internet ve bilgisayarın ilk kullanımı değişkenleri, matematik okuryazarlığının en güçlü yordayıcılarıdır. Evde ve okulda BİT’in olması matematik okuryazarlığıyla pozitif ilişkilidir. Erken yaşlarda bilgisayar ve internete aşina olan öğrencilerin diğer öğrencilerden daha başarılı olduğu görülmüştür.Bilgi ve iletişim teknolojileri,  BİT,  matematik okuryazarlığı,  PISA 
  
Makale Gönder