KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN TEMSİLLERİN ÖĞRENME ALANLARINA VE SINIFLARA GÖRE İNCELENMESİ
Semahat İNCİKABİ,  Abdullah Çağrı BİBER 

Bu çalışmanın amacı ders kitaplarında yer alan sorularda kullanılan temsillerin ortaokul matematik dersi öğretim programında belirlenen öğrenme alanlarına ve sınıflara göre dağılımlarını analiz etmektir.  Araştırma nitel bir araştırma olup, çalışmada MEB komisyonu tarafından hazırlanmış ortaokul ve 2015-2016 akademik yılında kullanımda olan ders kitaplarında yer alan sorular analiz edilmiştir.  Araştırmanın bulgularına göre öğrenme alanları bazında dağılıma bakıldığında, “sayılar ve işlemler” ve “cebir” öğrenme alanında en çok cebirsel temsillere yer verilmekte iken “geometri ve ölçme” alanına ait sorular en çok model temsillerle ilişkilenmiştir. Diğer taraftan ders kitaplarında daha az dağılıma sahip olan “olasılık” ve “veri işleme” öğrenme alanlarına ait sorularda ise sözel temsiller daha fazla tercih edilmiştir. Temsillerin sınıflara göre dağılımına ait bulgular, cebirsel, sözel ve model temsillere, ortaokulun her kademesindeki ders kitaplarında daha fazla yer verildiğini, tablo, grafik ve gerçek yaşam temsillerinin ise her sınıf seviyesinde düşük oranlarda yer aldığını göstermektedir. Bulgulara ilgili tartışmaya yer verilmiştir ve bulgular önerilere yer verilmiştir. Farklı temsiller,  matematik ders kitabı,  ortaokul matematik eğitimi,  matematik öğrenme alanları  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.007

  
Makale Gönder