KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2003/Cilt 4,Sayı-1

SEYFE HAVZASI'NDA (KIRŞEHİR) 2002 YILI OCAK AYINDA DÜŞEY DOĞRULTUDA TESPİT EDİLEN SICAKLIK ANOMALİLERİNİN YÖRE İKLİMİ A&CCEDİL;ISINDAN ÖNEMİ

Hayriye Sayhan 

2002 yılı Ocak ayında yapmış olduğumuz ve aynı yıl yayınlanmış olan çalışmamızda Kırşehir depresyonunda düşey doğrultuda meydana gelen sıcaklık değişiklikleri üzerinde durulmuş ve bu değişikliklere bağlı olarak Kırşehir depresyonunda kış aylarında meydana gelen inversiyon olayının oluşum şartları üzerinde durulmuştu. Esasen 1-31 Ocak 2002 tarihleri arasında yapmış olduğumuz gözlem ve ölçümler sadece Kırşehir ile sınırlı değildi. Alınan ölçümler Kervansaray dağlarının 1.450 metresinden itibaren Seyfe havzasına kadar devam etmekteydi. Ancak çalışmada detaya inilmesi ve bir makale boyutunu aşması dolayısıyla Seyfe havzasında yapmış olduğumuz gözlem ve ölçümler ayrı bir çalışmanın konusu olarak planlanmış ve Kırşehir depresyonunda yapmış olduğumuz çalışmanın devamı niteliğinde bu çalışma ortaya çıkmıştır.

Seyfe havzasına ilişkin bu çalışmamız Kırşehir depresyonundaki çalışma ile eş zamanlı olup karşılaştırma yapmaya imkan sağlamaktadır. Kırşehir'de inversiyonun görüldüğü günlerde benzer şekilde Seyfe havzasında da sıcaklık anomalileri oluşmaktadır. 2002 yılı Ocak ayında sadece 5 gün lapse rare'e göre düşey doğrultuda sıcaklık değişimi tespit edilirken, geriye kalan 26 gün istisnasız inversiyon olayı tespit edilmiştir.

Çalışma sahasının genel iklim özelliklerinin belirlenmesinin ardından yöredeki sıcaklık anomalileri tablo ve grafiklerle izah edilmeye çalışılmıştır. 31 adet grafiğin incelenmesi, Seyfe havzasında inversiyon olayının ne kadar sıklıkla tekrarlandığını açıkca ortaya koymaktadır. Seyfe Havzası(Kırşehir),  İnversiyon 
  
Makale Gönder