KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

1948-2019 YILLARI ARASINDA BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OLAN VE OLMAYAN İLKOKULLARDA GÖRSEL SANATLAR DERSİ SÜRELERİNİN İNCELENMESİ
Sevgi KAYALIOĞLU 

Bu araştırmada, 1948-2019 yılları arasında uygulanan öğretim programlarında Görsel Sanatlar dersinin birleştirilmiş sınıflı olan ve olmayan ilkokullardaki süreleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Doküman incelemesi yöntemiyle yürütülen araştırmada, veriler doküman analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında, 7 esas ve 1 taslak program ele alınmıştır. Ders sürelerinde meydana gelen değişimler ise şu üç kategoride analiz edilmiştir: 1948-1997, 1997-2012 ve 2012-2019. 1948’den 1997’ye kadar ders dağılım çizelgeleri, birleştirilmiş ve bağımsız sınıflı diğer okullar için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Bu süreçte iki okul türünde ders süreleri açısından farkın en fazla olduğu yıl 1948’dir. 1997’ye kadar birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda dersin süresi, bağımsız sınıflı ilkokullardan daha az olmuştur. 1997’de kabul edilen 4306 sayılı Kanun’la sekiz yıllık zorunlu ilköğretim uygulamasına geçildikten sonra her iki okul türünde de aynı çizelge uygulanmış; ders sürelerinde denklik sağlanmıştır. 2012-2019 yılları arasında ise dersin birleştirilmiş sınıflardaki süreleri, 1948-2019 arasındaki en düşük seviyelere çekilmiştir. Ayrıca 2012’ye kadar dersin öğretmenli ve ödevli geçecek saatlerinin sınıfların birleştirilme şekline göre değişiklik gösterdiği, 2012 itibariyle dersin tüm sınıflarda öğretmen tarafından bizzat işlenmek suretiyle yürütüldüğü anlaşılmıştır. Birleştirilmiş sınıflardaki öğretimin sınıf öğretmenleri tarafından gerçekleştirildiği ve sınıf öğretmenlerinin bu dersi verme noktasında yaşadığı sıkıntılar dikkate alınarak ders süresinin öncelikle 1-4.sınıflarda ivedilikle artırılması önerilmiştir.Görsel Sanatlar dersi,  Resim-İş dersi,  Birleştirilmiş sınıflı okullar,  Bağımsız sınıflı okullar,  Ders süreleri. 
  
Makale Gönder