KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

FEN EĞİTİMİNDE BULUNMASI GEREKLİ BAZI ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Engin Baysen 

Bu çalışmada günümüz gelişmelerine bağlı olarak fen bilimleri eğitiminde olması gerekli olan bazı önemli özellikler ortaya çıkarılmış ve tartışılmıştır. Bilim ve teknolojide yaşanan gelişim ve değişimler, yeni şartlar, beklentiler ve gelişen ihtiyaçları ortaya çıkarmakta, dolayısıyla fen’in özelliklerini değiştirmektedir. Değişen bu özelliklerin toplum tarafından doğru bilinmesi ve öneminin anlaşılması toplumun, fen ve teknolojiye dolayısıyla gelişime açık olmasını sağlayacağından çok önemlidir


Bu özellikler: fen ampirik ve analitik karaktere sahiptir, fende modeller kullanılır, fen deneme yanılma özelliğine sahiptir, fende objektiflik özelliği olmalıdır, fen’de sayıltılar (kabullenmeler) vardır, fende tümevarım ve tümdengelim yöntemleri kullanılır, fende etki-tepki ilişkisi olduğu kabul edilir, fende bilimsel kanıt ve ispat vardır, fende ne ve nasıl soruları sıklıkla kullanılır, fen sade ve açık olmalıdır, fen açıklamaları teolojik değil mekanikçi olmalıdır ve fen bilinmeyenleri parçalar haline getirdikten sonra çözümleme özelliğine sahiptir.Fen eğitimi,  fen eğitiminin özellikleri,  fen eğitimindeki gelişmeler 
  
Makale Gönder