KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-1

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ZORUNLU ÖĞRETİMDE(İLKÖĞRETİM) TOPLULAŞTIRMA UYGULAMASI

Mehmet Taşdemir 

Türk Milli Eğitim Sisteminde İlköğretim(1-5.sınıf) eğitim programı üzerine yapılmış olan bu çalışmada, programının önemli bir ilkesi olan toplu öğretim ilkesinin teorik ve uygulama temellerinin ortaya konulması hedeflenmiştir.


Türk Eğitim Sisteminde zorunlu eğitim tüm vatandaşlara devlet okullarında parasızdır. Bu uygulama Türkiye’nin özel şartlarından dolayı her yerde aynı nitelik ve nicelikte uygulanamamaktadır.


Öğretimde toplulaştırma uygulaması; Türk Milli Eğitim sisteminde ilköğretim programlarında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu uygulama İlköğretim (Ilkokul-1-5 sınıf) programlarında 1926 yılından beri, içerik olarak toplulaştırma ve öğretim tekniği bakımından toplulaştırma olarak iki şekilde uygulanmaktadır. Bu ilke, süreç içerisinde içerik olarak tüm derslerde içerik toplulaştırması olarak yapılmış olmasına karşın, öğretim tekniği bakımından ise mihver dersle ilişkilendirme olarak uygulanmaktadır.Türk Eğitim Sistemi,  İlköğretim Programı,  Taşımalı Eğitim Uygulaması,  Toplu Öğretim 
  
Makale Gönder