KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KPSS ALGILARI: METAFORİK BİR ANALİZ &CCEDİL;ALIŞMASI

Oğuzhan Karadeniz 

Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen ihtiyacını karşılaşmak amacıyla düzenlenen, Kamu Personel Seçme Sınavı’nın eğitim fakültelerinin sosyal bilgiler öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri tarafından metafor boyutunda nasıl algılandığını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma nitel araştırma deseni ile kurgulanmıştır. Çalışmanın verileri 2016-2017 öğretim yılında ülkemizde 5 farklı üniversitesinin eğitim fakültelerinde sosyal bilgiler öğretmenliği alanında öğrenim gören 136 4. sınıf öğrencisinden elde edilmiştir. KPSS’ye yönelik kavramlar verilerek bir metafor yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma tekniklerinden içerik analiziyle elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda KPSS ve bu sürece ilişkin genelde olumsuz metaforlar türettikleri görülmektedir. Araştırma bulgularına göre “Kamu Personel Seçme Sınavı”na yönelik de önerilerde bulunulmuştur.Kamu Personel Seçme Sınavı,  metafor,  sınav algısı,  sosyal bilgiler öğretmen adayı 
  
Makale Gönder