KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ AMA&CCEDİL;LARININ GER&CCEDİL;EKLEŞTİRİLMESİNDE MEVCUT FEN BİLGİSİ MÜFREDAT PROGRAMININ AMA&CCEDİL;LAR BOYUTUNDA UYGUNLUĞU KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Ahmet Karatepe,  Halil İbrahim Yıldırım,  Önder Şensoy,  Necati Yalçın 

Bu araştırmada, 2001-2002 öğretim yılında uygulamaya konulan ilköğretim fen bilgisi dersi öğretim programının, fen bilgisi öğretimi amaçlarının gerçekleştirilmesinde amaçlar boyutunda uygunluğu, programı uygulayan öğretmenlerin görüşlerine bağlı olarak incelendi. Araştırma, Çorum il merkezinde ve Sungurlu ilçesinde bulunan rasgele seçilen 46 ilköğretim okulunda 4.,5.,6.,7.ve 8. sınıf fen bilgisi dersini okutan 100 öğretmene anket uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde istatistiki yöntemlerden yüzde, frekans ve aritmetik ortalama kullanıldı. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin ilköğretim fen bilgisi öğretimi amaçlarının gerçekleştirilmesinde yeni fen bilgisi öğretim programını amaçlar boyutunda uygun buldukları belirlendi.Fen bilgisi eğitimi,  fen bilgisi programı 
  
Makale Gönder