KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-2

İLKÖĞRETİM BİLGİSAYAR LABORATUARLARININ ERGONOMİK İLKELERE GÖRE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ
Betül ULUUYSAL,  Adile Aşkım KURT 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarındaki bilgisayar laboratuarlarının ergonomik ilkelere uygunluğunun incelenmesidir. Bu amaçla, daha önceden Türkçe’ye çevrilmiş olan “Bilgisayarlı Çalışma Ortamlarında Ergonomi Uyum Ölçeği” kullanılmış ve Eskişehir’de bulunan 30 ilköğretim okulunun bilgisayar laboratuarları OSHA ergonomik ilkelere göre incelenmiştir. Araştırma; çalışma pozisyonu, oturma araçları, giriş aygıtları, görüntüleme birimleri, çalışma alanı ve genel olmak üzere altı farklı boyutta gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda bilgisayar laboratuarlarının yeterli teknik ekipmana sahip ve çalışır durumda olduğu ancak çalışma pozisyonu ve oturma pozisyonu alt boyutlarında önemli eksiklikler olduğu görülmüştür. Elde edilen değerlere göre var olan durumların iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.Ergonomi,  ergonomik ilkeler,  bilgisayar laboratuarları 
  
Makale Gönder