KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2003/Cilt 4,Sayı-1

&CCEDİL;OCUK VE HAYAT BİLGİSİ

Nevzat Köken 

Eğitimimizin konusu ve öğretmenlerimizin malzemesi, geleceğimiz olan çocuğun çevresine etkin ve olumlu bir biçimde uyum sağlamasında Hayat Bilgisi dersinin önemli bir yeri vardır. Çünkü Hayat Bilgisi, çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişmesine yardım eden ilköğretim birinci devre derslerinin bel kemiğini teşkil eder. Hayat Bilgisi dersi sadece bazı bilgilerin yüklendiği bir ders değil, öğrenciyi hayata hazırlamayı, bireyin sağlıklı gelişmesini ve uyum sağlamasını hedefleyen bir derstir. Çocuğun yetişmesinde önemli yeri olan bu derste öğretmenin başarılı olması öğrencinin neleri öğrenmeye ihtiyaç ve ilgi duyduğu ile bunların nasıl kazandırılacağını bilmesi yanında, öğrencinin davranışlarını anlaması ve fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini iyi bilmesine bağlıdır.Hayat Bilgisi,  Metod,  Gelişim,  Büyüme 
  
Makale Gönder