KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTÜN YETENEKLİ BİREY VE ÖZEL EĞİTİM KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARI
Ahsen Seda BULUT 

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli birey ve özel eğitime ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesidir. Çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Marmara bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinde yürütülmüştür. Katılımcılar sınıf eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf düzeyindeki 102 öğretmen adayıdır. Nitel araştırma yöntemi ve fenomonolojik model kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının üstün yetenekli birey kavramıyla ilgili toplam 86 tane anlamlı metafor oluşturduğu belirlenmiş ve bu metaforlar 8 kategori altında toplanmıştır. Belirlenen kategoriler “Uygun Eğitimle Faydalı Olacak Birey, Farklı ve Özel İlgi Gerektiren Birey, Keşfedilmesi Gereken Değer, Değerli Birey, Zeki Birey, Çok ve Çeşitli Bilgiye Sahip Birey, Performansı Akranlarından Yüksek Birey ve Rehberliğe İhtiyaç Duyan Birey” şeklindedir. Özel eğitim kavramı için ise 102 öğretmen adayı 82 tane anlamlı metafor oluşturmuş ve bu metaforlar 4 kategoride değerlendirilmiştir. Özel eğitim kavramına ilişkin oluşturulan kategoriler “Emek ve İlgi Gerektiren Zorlukta, Kişiye Özgü, Rehberlik Gerektiren ve Hayati Biçimde Önemli” şeklindedir. Araştırmada öğretmen adaylarının üstün yetenekli birey özelliklerinin bir kısmına dair fikirlerinin olduğu ve bu bireylerin eğitim öğretim ihtiyaçlarının farkındalığına dair metaforlar oluşturdukları belirlenmiştir. Özel eğitim kavramına ilişkin metaforlarda ise öğretmen adaylarının özel eğitimin önemi, zorluğu ve nasıl olması gerektiğiyle ilgili görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca, adaylar özel eğitimin gerekliliğini vurgulamış, nitelikli özel eğitimin ancak profesyonel eğiticilerle olacağını düşündüklerini belirtmişlerdir.

 Üstün Yeteneklilik,  Özel Eğitim,  Metafor,  Sınıf Öğretmeni Adayı,  İçerik Analizi 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.015

  
Makale Gönder