KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

YAPILANDIRMACILIK BAĞLAMINDA SINIF İ&CCEDİL;İ İLETİŞİME VE SINIFTAKİ BİRLİKTELİK H&ACİRC;LİNE İLİŞKİN TESPİTLER

Nilgün Dağ 

Bireyin ‘ben’e doğru uzanan bir süreci yaşamasına odaklanan yapılandırmacı anlayış, bireyin kendisini ait hissettiği toplumsal yapıyı ve bu yapının gerektirdiği bir arada ve birlikte olma hâlini ikincil ve türevsel bir boyuta taşıyabilir mi? Bu soru, sınıfın nasıl bir mekân olduğu/olması gerektiği ile sınıf içi iletişimin ve sınıftaki birliktelik hâlinin nasıl bir dokuya sahip olduğunu/olması gerektiğini tanıma ve tanımlama gereğine işaret etmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda makalede ilkin mekân ve insan arasında nasıl bir ilişki bulunduğu, sınıfın nasıl bir mekân olduğu ve yapılandırmacılığın nasıl bir mekân tasavvur ettiği ele alınmakta; ardından yapılandırmacı bir sınıftaki iletişim ve birliktelik hâlinin nasıl bir dokuya sahip olduğu betimlenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışma, kaynak taramasına dayalı kuramsal bir çalışmadır. Yapılandırmacılık, iletişim ve birliktelikle ilgili mevcut araştırmaların taranması, konuyla ilgili bilgilerin derlenmesi, sentezlenmesi ve sunulması yoluyla gerçekleşmiştir.birliktelik,  iletişim,  rölativizm,  sınıf,  yapılandırmacılık 
  
Makale Gönder