KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA İLGİLİ TUTUMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
Selçuk KARAMAN,  Metin AÇIKYILDIZ 

Günümüzde dijital materyallerin kullanımı bilgisayarlaşmaya paralel olarak hızla artmaktadır. Bünyesinde sayısız içerik bulunduran internet, bu tür materyallerin temininde önemli bir rol oynar. Öğretmenler internet üzerinden edindikleri materyalleri küçük parçalara ayırıp kendilerine göre birleştirerek özel içerikler oluşturma eğilimindedirler.

internetteki kaynakları kullanarak yeni materyal geliştirme sürecinde, arama yapma, kaydetme, düzenleme, birleştirme gibi birçok işlem yapılır. Bu çalışmada, kimya öğretmen adaylarının internet kaynaklarının kullanımı ile ilgili tutumları ve bu kaynakların kullanıldığı materyal geliştirme sürecinde karşılaştıkları güçlükler belirlenmeye çalışılmıştırMateryal geliştirme,  tutum,  internet kullanımı,  öğretmen yetiştirme 
  
Makale Gönder