KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖĞRENCİLERİN DERSE KATILIM VE DERSE KARŞI MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Mustafa SARITEPECİ,  Hatice YILDIZ 

Bu çalışmanın amacı harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse katılımı ve derse karşı motivasyonu üzerine etkisini incelemektir. Deneysel desen kullanılan bu çalışmada, deney grubunda 73 ve kontrol grubunda 70 öğrenci olmak üzere toplam 143 katılımcı ile uygulama 9. sınıf Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde 4 haftalık bir sürede gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde öğrenci katılımı ve öğrenci katılımı alt boyutlarından “Aktif ve Yardımlaşarak Öğrenme” ile “Geri Bildirim ve Öğrenci Öğretmen Etkileşimi” açısından her iki grup arasında anlamlı düzeyde farklılıklar oluşmuştur. Öğrenci katılımı ortalama gelişim puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık oluşmasının yanında bu farklılığın “geniş” düzeyde bir etki büyüklüğüne sahip olduğu sonucuna gelişimlmiştir. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre öğrencilerin derse karşı motivasyonları gelişim puanları açısından deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık oluşmuştur. Harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse karşı motivasyon ortalama gelişim puanları üzerinde “orta” düzeyde bir etki büyüklüğüne sahip olduğu belirlenmiştir.Harmanlanmış öğrenme,  öğrenci katılımı derse katılım,  derse karşı motivasyon,  Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi 
  
Makale Gönder