KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

PROGRAMLAMA ÖĞRENİMİNDE GÖRSELLEŞTİRMENİN ETKİSİ: ALİCE
ebru SOLMAZ 

Yıllardır süregelen bir problem olarak eğitimcilerin ve araştırmacıların karşısına çıkan programlama derslerindeki yüksek dersten kalma oranları, araştırmacıları farklı çözüm yolları üretmeye yöneltmektedir.  Çeşitli çalışmalarda problemin sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik, web tabanlı araçlar, oyunlar, iki ve üç boyutlu programlar, arayüz yazılımları gibi bir takım araçlar geliştirildiği ve kullanıldığı görülmektedir. Bu araçların birçoğunun programlama öğretiminde gerekli olan becerilerin (soyut düşünme, eleştirel düşünme, algoritmik düşünme, problem çözme gibi) kazandırılmasını kolaylaştırmaya yönelik soyut kavramları somutlaştırmaya yarayan görselleştirme yazılımları olduğu açıktır. Tanınmış görselleştirme araçlarından biri Alice’dir. Alice, nesne yönelimli ve 3 boyutlu etkileşimli görsel destekli bir programlama ortamıdır. Bu çalışmada; programlamaya giriş dersindeki düşük başarı oranlarından hareketle öğrencilerin söz konusu becerileri geliştirmelerine yardımcı olacak Alice ortamının PHP programlama dilinin öğretimi için kullanımı değerlendirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının oluşturulduğu araştırmada deney grubunda Php programlama dili Alice yardımı ile öğretilirken, kontrol grubunda herhangi bir yardımcı araç kullanmadan öğretim yapılmıştır. Araştırma; deney grubunda 20, kontrol grubunda 19 kişi olmak üzere toplam 39 lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Süreç içinde ALICE ortamının; öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri ile üstbilişsel farkındalık düzeylerine etkisi incelenmiş, araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizi ile Alice ortamının bu 3 değişken üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığı ortaya çıkmıştır. Bulgular, benzer araştırma sonuçları ile karşılaştırılarak irdelenmiş ve gelecek araştırmalar için çeşitli öneriler verilmiştir.Alice,  Programlama öğretimi,  Eleştirel düşünme,  Problem çözme,  Üstbilişsel farkındalık 
  
Makale Gönder