KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

YARATICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNMELERİNE VE PROJE GELİŞTİRMELERİNE ETKİSİ
Serçin KARATAŞ,  Seher ÖZCAN 

Bu araştırma, 2007-2008 Öğretim Yılı Bolu İli Yeniçağa İlçesi Mehmet Çelik İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 41 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. ANCOVA sonuçlarına göre, farklı iki öğrenme ortamında öğrenim gören öğrencilerin öntest puanlarına göre düzeltilmiş sontest yaratıcılık ortalama puanları arasında yaratıcı ders etkinliklerinin kullanıldığı eğitim lehine anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Araştırmada öğrenme ortamına ilişkin öğrencilerin bilişsel başarı puanlarının dahil olunan gruba göre değişip değişmediği ile ilgili araştırma sorusu için iki faktörlü ANOVA kullanılmış, elde edilen bulgulara göre; bilişsel başarı puanları, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir.yaratıcılık,  yaratıcı düşünme,  bilişim teknolojilerinde yaratıcı düşünme etkinlikleri,  proje geliştirme 
  
Makale Gönder