KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

PİSA SONUÇLARININ (2003-2015) EĞİTİM SİSTEMİ VE EKONOMİK GÖSTERGELER KAPSAMINDA İNCELENMESİ: TÜRKİYE VE GÜNEY KORE ÖRNEĞİ
Neşe (IŞIK) TERTEMİZ,  Güner KOÇ AYTEKİN 

Benzer ekonomik modeller uygulayan iki ülkeden biri olan ve 1960'lı yıllara kadar birçok sosyo-ekonomik gösterge bakımından Türkiye'nin gerisinde bulunan Güney Kore; Türkiye ile yaklaşık olarak aynı zamanlarda kalkınma plan ve programları uygulamaya başlamış olmasına rağmen, sosyo-ekonomik yönden önemli ölçüde ilerleme göstermiştir. Güney Kore, PISA’da da en başarılı ülkeler arasında yer almayı başarmış olduğundan dolayı incelenmeye değer görülmüştür. Bu çalışmada, bütüncül bir bakış açısıyla, Türkiye ile Güney Kore’nin eğitim sistemleri, PISA sonuçları ve bazı ekonomik göstergeleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Her iki ülkenin eğitim sistemlerinde çok büyük farklar bulunmamasına rağmen yıllara göre PISA sonuçları Güney Kore lehinedir. Fen bilimleri okuryazarlığı, okuma becerileri ve matematik okuryazarlığı alanlarında Türkiye, OECD ülke ortalamalarının altında kalırken, Güney Kore’nin başarısı OECD ülke ortalamalarının oldukça üzerindedir. Güney Kore, uygulamış olduğu ihracata dayalı ekonomik kalkınma modeli ile hem ekonomik yönden hem de eğitimdeki başarı düzeyi bakımından günümüzde Türkiye’den daha yüksek sosyo-ekonomik gelişme sağlayabilmiş ve gösterdiği ekonomik kalkınma ve büyüme performansı ile gelişmiş ülkeler seviyesine yükselebilmiştir. Türkiye’nin, sosyo-ekonomik yönden dünyada başarısı örnek gösterilen Güney Kore örneğinden yararlanması önem taşımaktadır.Karşılaştırmalı eğitim,  Türkiye - Güney Kore PISA sonuçları,  uluslararası ekonomi,  ihracata dayalı büyüme modeli,  ekonomik büyüme ve kalkınma. 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.004

  
Makale Gönder