KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

TÜRKİYE’DE FLÜT EĞİTİMİ VEREN MÜZİK KURUMLARINDA EŞLİKLİ ÇALIŞMALARIN YERİ
Ceren HEPYÜCEL,  Hazan YILDIRIM 

Türkiye’de eşlikli çalışmalar, profesyonel müzik eğitimi veren kurumlar vasıtasıyla yaygınlaşmaya başlamıştır. Eşlikli çalışmaların yapıldığı pek çok çalgıdan biri de flüttür. Flüt eğitiminin verildiği kurumlar arasında Devlet Konservatuvarları, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleri bulunmaktadır. Araştırmada eğitimcilerin; eşlikli çalışmalara ayrılan sürelerin yeterliliği, tercih edilen eşlik türleri, çalgıyı öğrenme konusundaki katkıları hakkındaki görüşleri belirlenerek Türkiye’de flüt eğitimi veren müzik kurumlarındaki eşlikli çalışmaların yerini saptamak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Devlet Konservatuvarları (9), Müzik Eğitimi Anabilim Dalları (15) ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümlerinde (7) görev yapmakta olan toplam 21 flüt eğitimcisi oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, Türkiye’de lisans düzeyinde flüt eğitimi veren üç kurumun da müfredatında eşlikli derslerin (oda müziği, orkestra, eşlik çalma..vb) bulunduğu, öğretim elemanları tarafından eşlikli flüt eserlerinin çalıştırıldığı ve en çok da piyano eşlikli eserlerin tercih edildiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de flüt eğitimi verilen müzik kurumlarında eşlikli flüt çalışmaları konusunda kurumlar arası farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.Müzik eğitimi,  müzik eğitimi verilen kurumlar,  çalgı,  flüt eğitimi,  eşlikli çalma 
  
Makale Gönder