KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

PSİKOLOJİK DANIŞMA MÜDAHALESİ OLARAK BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA
Hüseyin ÖNCÜ 

Bu çalışmanın amacı, bir müdahale biçimi olarak, bireysel psikolojik danışmanın gelişimsel rehberlik kapsamında kuramsal yönden ele alıp açıklamaktır. Araştırmada "kitaplık araştırma yöntemi" kullanılmıştır. Veriler araştırma kapsamındaki literatürün taranmasıyla elde edilmiştir. Bireysel psikolojik danışmada görüşülen ortalama birey sayısının 6 ile 8 arasında değiştiği ve oturumlarında genellikle 6 ile 10 arasında düzenlenmesinin daha uygun olacağı belirtilmiştir. Sonuç olarak, bireysel psikolojik danışmanlık bir müdahale şekli olarak değerli ve saygı gören bir müdahale türüdür. Okul danışmanları tarafından en çok tercih edilen bir müdahale yaklaşımıdır. Bu yaklaşım diğer danışmanlık yöntemlerine aşina olmayan birçok öğretmen, yönetici ve aile tarafından tek danışmanlık türü olarak kabul edilmektedir.Bireysel psikolojik danışma,  danışman,  danışan 
  
Makale Gönder